Anaokulu Eğitimi

Anaokulu Eğitimi |

Onları Adım Adım Geleceğe Hazırlarken

Eğitimin Temelini Sevgi ve Güvenle Atıyoruz…

Çocuğun ailesinden sonraki ilk sosyal çevresi okulda başlar. Biliyoruz ki okul öncesi eğitim, çocuklarınızın yaşamı için ilk ve en önemli aşamadır. Çapa Bilim Koleji Anaokulu, çocukların kendini yönetme ve düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedef alan yaratıcılığı ön plana çıkaran, demokratik tutum ve davranışların gelişmesini destekleyen çocuk dostu bir eğitim anlayışına sahiptir.

Özel Çapa Bilim Koleji olarak gelişim temellerinin atıldığı anaokulu sınıflarımızda 4-5 yaş grubu öğrencilerimizi özgüveni yüksek, doğayı seven, kendisini ifade edebilen, çevresine pozitif enerji yayan bireyler olarak yetiştirirken aynı zamanda onların geleceğini şekillendiriyoruz.

Okulumuzda; okul öncesi eğitim ve öğretim programına ve yönetmeliklere uygun olarak öğrencilerimizin psikomotor, bilişsel psikoloji, dil, sosyal gelişim alanlarına destek olmakta, öz bakım becerilerini geliştirmenin yanı sıra karşılaştıkları zorlukları öz denetim sağlayarak aşan, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmeyi, öğrencilerimizin hayal güçlerini geliştirme, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme ve iletişim kurabilme becerilerini kazandırma, Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama ve öğrencilerimizi okul kavramını benimsemiş, okul sevgisi kazanmış bireyler olarak ilkokula hazırlamayı hedeflemekteyiz.

  • Sosyal ve Bireysel Gelişim Etkinlikleri
  • Kavrama Etkinlikleri
  • Sanatsal Etkinlikler
  • Oyun Etkinliği
  • Drama Etkinliği
  • Okuma Yazmaya Hazırlık
  • Yabancı Dil Etkinlikleri