Rehberlik

Rehberlik |

Okul Öncesi Rehberlik

Okula başlama çocuk için ayrılığın ilkidir. Ayrılma kaygısı sebebiyle okul reddi dahil okula devam etme ile ilişkin problemler sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Aslında, okula gitmek istemeyen çocuk evde oturmak istiyor ya da okulu sevmiyor değildir; annesinden ayrılmak istemiyordur. Bu aşamada çocuğun okula uyum sürecinin sağlıklı gitmesi halinde çocuk anne-babadan bağımsızlaşabilecek ve sosyal roller daha çabuk kavranabilecektir. Okul öncesi eğitim çocuğun sonraki eğitim öğretim dönemlerine hazır bulunuşluk oluşturacağından dolayı çok önemli bir süreci kapsamaktadır.

Özel Çapa Bilim Koleji Rehber ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak okul öncesi dönem çocuklarının kendini tanımasının, özgüveninin oluşmasının, hayallerini oluşturup onları duygu ve düşüncelerini etkin kullanarak aktarabilmesinin ve ilgilerinin neye karşı olduğunu anlayabilmesinin çok önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Bu nedenle okul öncesindeki çocuklarda hedeflediğimiz ilkeler şunlardır:

•    Tanıma Çalışması
•    Okula uyum sürecine destek
•    Ailelere oryantasyon programı
•    Rehber öğretmenlerinin sosyal gelişimi anlayabilmesi adına sınıf içi çalışmaları
•    Oyun odası etkinliği
•    Öğrencilere bireysel görüşmeler
•    Önleyici rehberlik çalışmaları
•    Öğrencilerin gelişimini çeşitli ölçme değerlendirme, test ve envanter kullanarak değerlendirme
•    Veli bültenleri
•    Veli görüşmeleri

Çalışmalardaki değerlendirme aşamaları çocuktaki bireysel farklılıkların takibi açısından önemlidir. Tanıma çalışmasında yapılan değerlendirmelerden sonra yıl içerisindeki gelişmeleri göstermektedir. Çocuğun sosyal ve bilişsel gelişimi için sadece bireysel çalışmalar değil aynı zamanda sınıf öğretmeni ve aile ile de işbirliği içerisinde çalışılması gerekildiği düşünülmektedir ve bu doğrultuda aile danışmanlığı ve sınıf içi çalışmaları uygun görülmüştür.

 

İlköğretim Rehberlik


İlkokul ve ortaokul kademesinde bilişsel, psikolojik ve sosyal yönde gelişim çok hızlı ilerler. Bu dönemde Özel Çapa Bilim Koleji Rehberlik Birimi olarak öğrencinin sorun çözebilme yetisinin oluşmasını, sağlıklı iletişim kurabilmesini, kendisine sorumluluk almaya başladığı bu dönemde doğru kararlarlar alabilmesini ve kendini tanıyabilmesi yani ilgi ve yeteneklerinin farkında olabilmesini desteklemekteyiz.

Bunun ilkeler doğrultusunda hedeflerimiz şunlardır:


•    Aday öğrencilere yapılan oryantasyon çalışmaları
•    Öğrencilere dönem başında uygulanan tanıma çalışması
•    Öğrenci gözlem ve görüşmeleri
•    Sosyal uyum görüşmeleri
•    Psikososyal gelişim takibi için sınıf ortamında gözlem
•    Öğrencilerin gelişimini çeşitli ölçme değerlendirme, test ve envanter kullanarak değerlendirme
•    Öğrencilerle sınav kaygısına yönelik bireysel ve sınıf içi grup çalışmaları
•    Öğretmen görüşmeleri
•    Önleyici rehberlik çalışmaları
•    Veli bültenleri
•    Aile danışmanlığı

Özel Çapa Bilim Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi olarak sadece problemi veya öğrenme güçlüğü olan öğrencileri değil, tüm öğrencileri sağlıklı gelişimleri adına rehberlik sürecine katmaktayız. Bu bağlamda tüm öğrencilerle bireysel görüşme yapma hedefindeyiz. Bireysel görüşme, öğrencide oluşabilecek problemi tespit edebilmek ve onun oluşmaması için gerekli önlemleri almak adına önleyici rehberlik çalışmaları için ön bilgi niteliği taşır. Bireysel çalışmaların yanında grup çalışmaları da çocukları daha aktif kılacak hem iletişim becerilerini hem de ifade etme gücünü geliştirecektir. Grup çalışmaları öğrencilerin fikirlerini öne sürebilmeleri ve yaratıcı olabilmeleri açısından önem taşımaktadır. Bunun yanında sınıf öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleriyle ayrıca öğrencinin aileleriyle işbirliği içerisinde çalışmak gelişim takibi ve hayata tam olarak hazırlanma açısından koyduğumuz hedefler arasındadır.