Düşünme Becerileri Eğitimi

Düşünme Becerileri Eğitimi |

Rehberlik koordinatörlüğünde Çaba Bilim Ölçme Değerlendirme Birimi, matematik öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri tarafından geliştirilen Düşünme Becerileri Programı kapsamında uygulanan akıl oyunları dersleri ile öğrencilerde şu beceriler gelişmektedir: Görsel algılama, akıl yürütme, dikkat geliştirme ve strateji üretme, soyut düşünme.