İlkokul Eğitimi

İlkokul Eğitimi |

Başarıya Giden Yolda Öğrencilerimizin Yanındayız…

Özel Çapa Bilim Koleji İlkokulunda mevcut bilgiyi ezberleyen değil; öğrenmeyi öğreten, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, bireysel farklılıkları geliştiren, öğrenmeyi zor olmaktan çıkarıp kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, eğitim felsefesi benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

Öğrenciler, çağdaş ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda düzenlenen laboratuvarlar, sanat ve müzik atölyeleri, okuma salonları, kütüphane ve bilgisayar destekli araştırma odaları, spor ve kültür kompleksi ile bilgi ve sosyal gereksinimlerini hızlı ve doğru bir şekilde karşılayabilecekleri geniş, ferah bir ortamda öğrenimlerini sürdürürler.

Eğitim-öğretim uygulamalarının her aşamasında velilerle etkin bir işbirliği sağlanır. Düzenlenen seminer, toplantı ve konferanslarla veli eğitimleri gerçekleştirilir. Rehberlik Birimimiz, öğrencilerin bireysel gelişimlerini ve farklılıklarını izler, yaş dönemlerine bağlı olarak yaşanabilecek sorunları önceden engellemeyi ve doğru davranışların edinilmesini hedefler.

Öğrencilerimizin bedensel, zihinsel ve ahlaki yönden sağlıklı bir şekilde yetişmelerinin yanı sıra modern eğitim yöntemleri ile yetenek ve becerilerinin gelişimi desteklenir.

Her çocuğu ayrı bir dünya olarak görüyor, onlardaki yetenekleri ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi hedefliyoruz.

  • Dünya standartlarında kaliteli bir eğitim
  • Yabancı dilde yetkin bir seviye
  • Modern resim, müzik ve fen laboratuvarları
  • Rehber öğretmen eşliğinde aktiviteler, geziler, atölye ve kulüp çalışmaları
  • Akıllı sınıflarda akıllı tahtalarda işlenen dersler
  • Sosyal ve duygusal beceri eğitimi
  • Öğrenmeyi kolaylaştıran üç boyutlu destekleyici kaynaklar