KURUCUNUN MESAJI

Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre sorgulayan, düşünen, muhakeme yeteneği gelişmiş, analitik analiz ve sentez yapabilen dünya insanı yetiştirme bilinç ve sorumluluğundayız.

Değerli velilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz;

Tevfik Fikret, "Gökyüzü bayrağım, yeryüzü vatanım, insan soyu milletimdir. Ancak böyle düşünenin insan  lacağına inandım" der. İşte biz de Çapa Eğitim Kurumları olarak eğitim felsefemizi “Dünya için insan yetiştirmek” olarak belirledik. Eğitimde asgari hedefimiz;
öğrencilerimizin dünyadaki sosyal ve ekonomik gelişmişliğini tamamlamış, her alanda ileri ülkelerde yaşayan akranlarıyla eşit koşullarda olmasını sağlamaktır. İlim irfan sahibi, bilgili ve ileride yapacağı mesleği tanıyarak, bilinçli bir tercih yapmış bir şekilde mesleklerini evrensel düzeyde severek yapacak öğrenciler yetiştirmek tek gayemizdir. Bu donanımla geleceği şekillendiren genç kuşağın tüm evrensel insani değerler silsilesini benimseyip, özümsemesi şart ve elzemdir. Bunun yanı sıra öğrencilerimize dünyada yaygın kullanılan ve uluslararası geçerliliği olan en az iki yabancı dili iyi düzeyde konuşma ve yazmayı öğrenmelerini ve her alanda kendilerini bu dillerle ifade edebilmelerini şart ve zaruri kabul ediyoruz.

Eğitimde temel felsefemiz, çocuklarımızı ideolojik ve dogmatik saplantılardan uzak tutmaktır. Çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göresorgulayan, düşünen, muhakeme yeteneği gelişmiş, analitik analiz ve sentez yapabilen dünya insanı yetiştirme bilinç ve sorumluluğundayız. Öğrencilerimizi hümanist, çevreye duyarlı, hak, hukuk ve adalet duyguları gelişmiş, duygudaşlık kurabilen, sosyal bir kişiliğe büründürmeliyiz. Bilişim ve teknoloji trendlerini takip eden, teknolojik argümanları amaca uygun bir şekilde bilgiye ulaşmada kullanabilen ve pratik sorun çözme mantığı gelişmiş insanlar yetiştirerek toplumsal sürdürülebilirliğimizi mümkün kılacağız.

Tüm öğrencilerimize şimdiden güzel ve başarılı bir gelecek dilerim. Sevgi ve saygılarımla,

Çapa Eğitim Kurumları Kurucusu

Maksut Konyar