Kişilik Geliştirme Eğitimi

Kişilik Geliştirme Eğitimi |

Kurumumuzda geliştirilen Çapa Bilim Kişilik Geliştirme Eğitimi ile öğrenciler, erken yaşlardan itibaren kişilik becerilerini geliştirerek, gerçek hayattaki başarının anahtarına sahip oluyor. Program kapsamında öğrencilere öğrenme becerileri ve öğrenme stilleriyle, kişiye özgü eğitimi öne çıkarılmaktadır. Eğitimi içeriğinde; değerler eğitimi, kendini tanıma, güvenli ve sağlıklı yaşam, öz yeterlilik, etkili iletişim, çatışma ve sorun çözme, sosyal yaşam ve profesyonel yaşam becerileri kazandırılan başlıca kişisel yeterlilikleri yer almaktadır.