Ortaokul Eğitimi

Ortaokul Eğitimi |

Zirveyi Hedefleyen Bireyler Yetiştiriyoruz…

Özel Çapa Bilim Koleji Ortaokulunda öğrenme ve öğretme anlayışımız; mevcut bilgiyi ezberlemeye değil bilgiyi zihinde yapılandırmaya, anlamlandırmaya, yorumlamaya, yeni durumlara transfer etmeye ve bilgide yeni bilgiler üretmeye dayanır.

Öğrenci merkezli eğitim-öğretimi benimsemiş olan Çapa Bilim Koleji’nde bireysel farklılıkları geliştiren, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır. Bu doğrultuda her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip eden bir sınıf öğretmeni bulunur. Sınıf öğretmenleri veli, öğrenci ve öğretmen ilişkisinde danışmanlık görevlerini üstlenir.

Sınavlara hazırlıktan sosyal aktivitelere kadar dolu dolu bir eğitim programının yanı sıra çeşitli “Sosyal Sorumluluk Projeleri” ile öğrencilerimize sosyal değerleri de kazandırmayı amaçlıyoruz.

  • Konu tarama ve deneme testleri ile sınavlara hazırlık
  • Ölçme ve değerlendirme programı
  • Çift yabancı dil etkinliği
  • Kişiye özgü zenginleştirilmiş eğitim modeli
  • Psikolojik danışma ve rehberlik
  • Liderlik Eğitimi
  • Teknolojik ve modern donanıma sahip laboratuvarlarımız ile bilimsel ve çağdaş eğitim düzeyi
  • Futboldan atletizme, müzikten tiyatroya, akıl oyunlarından halk oyunlarına kadar çeşitli dallarda spor, sanat ve kültür aktiviteleri ve yarışmalar