Yabancı Dil

Yabancı Dil |

Çapa Bilim Koleji öğrencileri, anaokulundan başlayarak uygulanan yoğun ders programı ve seviye sınıfları ile yabancı dilde fark yaratıyor. İngilizce ve İspanyolca’nın birinci yabancı dil, Almanca ve yine İspanyolcanın ikinci lisan kabul edildiği ve Türkiye’de ilk kez level sisteminin uygulandığı Çapa Bilim Koleji, yabancı dil uygulamalarında çıtayı yüksek tutmaya yönelmiştir.

 

İngilizce

Dilin doğal bir etkinlik oluşu nedeniyle Çapa Eğitim Kurumları’nda dil öğretiminde tek bir yöntem uygulamak yerine, bir dil atmosferi oluşturur. Bu atmosferde, her öğrenciye dil öğrenme olanağı ve ortamı sağlanır. Çapa Eğitim Kurumları’nda İngilizce öğrenimi anaokulunda başlar ve lise son sınıfına kadar devam eder. Çapa Okulları’nda “tam öğrenme modeli” bağlamında “işlevsel dil öğrenimi” temel alınır, iletişimsel metot kullanılır. İngilizce programı proje tabanlıdır.

Anaokulu ve ilköğretim 1. ve 3. sınıflarda anadilini öğrenme modeli ile öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri; 3, 4. ve 5. sınıflarda öğrencilerin kuralları kendilerinin keşfetmesi ile devam eden programımız dil kullanımını daha etkin kılmayı hedefler. 6. ve 8. sınıflarda dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Çapa Okulları’nda 8. sınıfı bitiren öğrenciler “UpperIntermediate” düzeye, özel ilgisi olanlar ise “Erly Advanced” düzeye ulaşır.

 

İkinci Yabancı Dil

Okulumuz öğrencileri 3,4 ve 5. sınıfta Almanca ve İspanyolca dillerinden birini seçerek 2. yabancı dile ilk adımlarını atmış olurlar. Seçtikleri bu dili 6, 7 ve 8. sınıflarda da alarak temel dil alt yapılarını oluşturmuş olarak mezun olurlar.

2. Yabancı Diller öğretmenleri olarak ortak ve öncelikli hedefimiz öğrencilerimize yeni tanıştıkları bu dili, kültürü ve coğrafyayı insanları ile birlikte bir bütün olarak sevdirmek; onlarda 2. bir yabancı dil öğrenmenin gereksinimi, duyarlılığı ve bilincini oluşturmaktır. Günümüz koşullarında bile bir yabancı dilin yeterli olmadığı bir ortamda 2. bir yabancı dil bilmenin onların hayata atılacağı yıllarda onları ne kadar ayrıcalıklı kılacağını fark etmelerini ve bu dilleri öğrenmenin temelinin bu yıllarda atılması gerektiğinin bilincine varmalarını sağlamaktayız.

Öğrencilerimize derslerimizde, çeşitli ve farklılaştırılmış teknik ve yöntemlerle dilbilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerini bir bütün olarak sunarız.