Zenginleştirilmiş Eğitim

Zenginleştirilmiş Eğitim |

Çapa Bilim Koleji olarak öğrenci, öğretmen ve veliyi, okul yaşantısını şekillendiren 3 temel unsur olarak görüyoruz. Bu ana unsurların dışında uygulanan eğitim modeli de hayati öneme sahiptir. Okullarda sağlıklı eğitim yaşantılarının oluşturulabilmesi için bu öğelerin birbirleri ile uyumlu olmaları öğrencilerin başarılarına olduğu kadar mutlu bir öğrencilik geçirmelerine de katkı sağlamaktadır.

Çapa Bilim Koleji’nde öğrencilerin ihtiyaç duydukları eğitim programları oluşturulurken her öğrencinin biricik ve özel olduğu ilkesinden hareket edilir. Öğrencilerin bireysel özellikleri, zekâ seviyeleri, yetenekleri ve ihtiyaçları standardize edilmiş testler ve ölçekler aracılığı ile tespit edilir. Bu tespit sonrası üstün yetenekli ve normal seviyede çocuklar için en etkili model olan yarı zamanlı kaynaştırma ve geliştirilmiş, zenginleştirilmiş eğitim modeli kullanılır. Bu modelle öğrencilerin yetenekli ve ilgili oldukları alanlarda, sınıf ortamında dikey zenginleştirme, kulüp ve etütlerde ise yatay zenginleştirme yöntemleri bilimsel tekniklerle harmanlanarak eğitim ortamları oluşturulur ve bu modeller öğrenci yaşantılarına entegre edilir.

Bu modelin üstün yetenekli çocuklar için olduğu kadar normal seviyede çocuklar için de faydalı olduğu bilinmektedir. Oluşturulan Zenginleştirmiş Normal Sınıflarla çocuklar açısından gereksiz ve anlamsız olarak adlandırılan ev ödevleri yerini severek ve istenerek yapılan aktivitelere bırakır.

Bu model üstün yetenekli ve normal çocukların eğitiminde, yarı zamanlı kaynaştırma modelinden hareketle, öğrencileri işlenen üniteler ve konularla ilgili yaşayarak öğrenme modeline dayalı detaylı çalışmalar ve araştırmalar yapmaya teşvik eder. Öğrenci seviyesine uygun olmayan aşırı tekrar içeren monoton ev ödevleri ve  sınıf çalışmaları bu modelde yerini ilgi çekici bireysel öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak ve istenerek yapılacak öğrenci merkezli etkinliklere bırakır.

Bu model ve etkinliklerin en temelde amacı çocukların mutlu bir öğrencilik için okula severek veisteyerek gelmelerinin sağlanmasıdır. Böylece öğrenci okulunu seven, kapasitesini genişleterek kendi öğrenme sınırlarını zorlayan sorumluluk ve özgüven sahibi,  başarılı bir birey olarak yetişerek kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılamayı öğrenerek bağımsız hareket edebilme becerisi kazanmaktadır.