Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon |

MİSYONUMUZ          

Ülkemizinsağlık eğitimi alanındaki gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirebilen ve alanında sorumluluk almaya yeterli ve yetkili, nitelikli sağlık personeli yetiştirmek.

VİZYONUMUZ

Modern altyapısı, alanında uzman ekibi ve nitelikli mezunları ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören öncü bir eğitim kurumu olmak. Bu bağlamda akademik eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını sistemli, sürekli ve organize bir yapıda yürütmek.

Temel Değerlerimiz;

  • Sorgulayıcı bakış açısına sahip,
  • Bilgiye ulaşma yollarını bilen,
  • Tüm kültürlere ve farklılıklara saygılı,
  • İnsan haklarının bilincinde olan,
  • Etik değerlere sahip bireyler yetiştirmek.